Er du positiv, sosial og liker å jobbe med service og å være i kontakt med mange mennesker? Vi har ledig stilling som styrer av våre salgssteder på Grovane og på Røyknes i kjøresesongen 2017.

Setesdalsbanen er en museumsjernbane med formål å bevare 1067 mm smalsporet jernbanemateriell og tilhørende historisk materiale samt drift av dette på den nedlagte Setesdalsbanens strekning fra Grovane til Røyknes i Vennesla kommune. Setesdalsbanen er en stor attraksjon for turister og fastboende og er populær for folk i alle aldre. Søndagene er travle dager med mange reisende med de gamle damptogene. Det er også kjøring på onsdagskveldene og lørdag ettermiddag i høysesongen rundt juli måned. Det er 4 fast ansatte ved banen som arbeider sammen med nærmere 50 frivillige.

Setesdalsbanen søker kafébestyrer for 2017-sesongen
Vår kjøresesong med publikumsbesøk er fra slutten av mai til begynnelsen av september. Vi har salgssteder på Grovane og på Røyknes med kafé, kiosk med grilltelt og souvenirbutikk. Spesielt kafédriften er en viktig del av museet og inngår i et tidsbilde fra driftstida til Setesdalsbanen.

Vi søker en person som er positiv, sosial og som liker å jobbe med service og å være i kontakt med mange mennesker. Erfaring fra salg og/eller kafédrift er en fordel. En kreativ, fleksibel og selvstendig person vil kunne utvikle våre salgssteder videre. Stillingen gir gode muligheter for interessante oppgaver for en historieinteressert person.

Arbeidsoppgaver
Kafébestyreren deltar i den daglige driften av salgsstedene (kafé, kiosk og souvenirbutikk), inkludert forberedelser til sesong og salgsarbeid på kjøredagene. Bestilling og mottak av varer hører med til oppgavene. Kafébestyreren arbeider også med et kontaktnett av frivillige som inngår i driften av kafé, souvenirbutikk og kiosk.

Stillingen innebærer sesongarbeid, og det meste av arbeidstiden vil bli i perioden omtrent fra slutten av mai til begynnelsen av september. I denne perioden vil stillingen utgjør anslagsvis 50-80 % stilling, etter oppsatt arbeidsplan. Sertifikat for personbil er en forutsetning i stillingen, det samme er gode kunnskaper i norsk og engelsk. Lønn etter avtale.
Ta gjerne kontakt med avdelingsleder Tom Johansen på tlf. 918 55 759 for nærmere opplysninger om stilingen.

Søknadsfrist: 3. mars 2017
Søknad med CV og vedlegg sendes: setesdalsbanen@vestagdermuseet.no

Les mer om Setesdalsbanen www.vestagdermuseet.no eller på Setesdalsbanens Venners nettside: www.setesdalsbanen.no

Setesdalsbanen er en del av det konsoliderte Vest-Agder-museet, eid av de 15 kommunene i Vest-Agder samt Vest-Agder fylkeskommune. Museet har 55 ansatte fordelt på 11 besøksmål, fra Vennesla og Kristiansand i øst til Flekkefjord i vest. Felles administrasjon og fagseksjon er lokalisert til Odderøya i Kristiansand. Vest-Agder-museets visjon «Sammen skal vi flytte grenser» innebærer at vi ønsker at museet skal bli et nyskapende museum i bevegelse og utvikling. Museet har stor bredde i sine aktiviteter og tilbud til publikum og arbeider aktivt på alle områder innen moderne museumsdrift.