Møtes holdes i Andorsengården, Mandal museum, tirsdag 29. oktober kl. 9.30

Saksdokumenter kan lastes ned her:

Innkalling til representantskapsmøte 29. oktober 2013

Rep.skapssak 1113 – Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017

Vedlegg 1 til rep.skapssak 1113 – Budsjett 2014

Vedlegg 2 til rep.skapssak 1113 – Økonomiplan 2014 – 2017

Rep.skapssak 1213 – Instruks for valgkomiteen i VAM

Vedlegg til rep.skapssak 1213 – Instruks for valgkomiteen i VAM

Rep.skapssak 1313 – Godtgjørelse til medlemmer av styre og rep.skap