SB Toget ved storebuVennesla kommune og Vest-Agder fylkeskommune matcher tilskuddet fra Jernbaneverket

 

Tilskuddet blir gitt til vedlikehold av bygninger og infrastruktur, etter gjeldene 10-årsplan  for bevaring av Setesdalsbanen.

Les hele saken på vaf.no ved å følge lenken over.