Filmen ble vist på NRK i mars 2015.

Se den her: https://tv.nrk.no/serie/folk/dvfo30005115/17-03-2015