Vi lyser ut spennende 100 % stilling som museumshåndverker med særlig ansvar for antikvarisk bygningsvern på Sjølingstad Uldvarefabrik.

Vest-Agder-museet IKS er et konsolidert museum, eid av de 15 kommunene i Vest-Agder samt Vest-Agder fylkeskommune. Museet har rundt 50 ansatte fordelt på 10 besøksmål, fra Vennesla og Kristiansand i øst til Flekkefjord i vest. Felles administrasjon og fagseksjon er lokalisert til Odderøya i Kristiansand. Vest-Agder-museets visjon «Sammen skal vi flytte grenser» innebærer at vi ønsker at museet skal bli et nyskapende museum i bevegelse og utvikling. Museet har stor bredde i sine aktiviteter og tilbud til publikum og arbeider aktivt på alle områder innen moderne museumsdrift.


Sjølingstad Uldvarefabrik

Sjølingstad Uldvarefabrik er en del av Vest-Agder-museet og drives som en levende museumsfabrikk med produksjon av ullvarer på antikvariske maskiner i verneverdige bygninger. Anleggets autentisitet gjør at det står på Riksantikvarens liste over tekniske og industrielle anlegg som skal følges særskilt opp. Fabrikken ble grunnlagt i 1894 og var i ordinær drift fram til 1984. Siden andre halvdel av 1980-tallet har den blitt drevet som museumsfabrikk. Anlegget består av bygninger i tre, teglstein og armert betong. Bygningene er oppført i flere bygningstrinn fra 1894 og fram til 1953. Maskinparken er omfattende og inkluderer maskiner for ullvask, tørking, farging, karding, spinning, tvinning, spoling, veving og etterbehandling. I tillegg har fabrikken kraftstasjon med damanlegg og dampkjele som fortsatt er i drift.
Spennende 100 % stilling som museumshåndverker

Museumshåndverkeren vil ha særlig ansvar for antikvarisk bygningsvern på Sjølingstad Uldvarefabrik. Arbeidsoppgaver vil være tilstandsvurdering, ettersyn og istandsetting av tre- og murerarbeid på fabrikkens antikvariske bygninger, deltakelse i prosjekter tilknyttet overnevnte emner samt ivaretakelse av håndverksmessige tradisjoner tilknyttet det autentiske anlegget. Det vil også være naturlig at det utføres vaktmestertjenester innenfor håndverkerens kompetanseområde. Det forutsettes at alt arbeid følger antikvariske prinsipper og utføres i tett dialog med Fylkeskonservatoren og Riksantikvaren. Bygningshåndverkeren skal bistå ledelsen ved søknad om og rapportering om bruk av midler til Riksantikvaren og andre bidragsytere. Museumshåndverkeren vil samarbeide med museumsfabrikkens vedlikeholds- og produksjonsansvarlige, og vil inngå som en del av museets faglige bygningsvernmiljø gjennom nettverket av håndverkere ved andre avdelinger som jobber etter tradisjonelle restaurerings-, vedlikeholds- og istandsettingsprinsipper. Stillingen vil ha sitt arbeidssted og sine arbeidsoppgaver på Sjølingstad. Avdelingen har elleve ansatte.
Ønskede kvalifikasjoner

  • Lærevillig og engasjert håndverker med yrkesstolthet, interesse for og evne til å sette seg inn i fagfeltet
  • Fagbrev og/eller erfaring innenfor håndverksmessig fag (tømrer, murer eller liknende)
  • Kompetanse på eldre byggeteknikker
  • Praksis fra, kunnskap om og forståelse for antikvarisk bygningsvern og bygningshistorie
  • Må kunne jobbe både selvstendig og sammen med andre
  • Må være allsidig og innstilt på å utføre varierte arbeidsoppgaver
  • God skriftlig formuleringsevne
  • Sertifikat for personbil er en forutsetning i stillingen

Opplæring vil bli gitt, og det legges til rette for faglig utvikling og spesialopplæring hvor det måtte være nødvendig.

Vi tilbyr en selvstendig og utfordrende stilling i et interessant faglig miljø.  Lønn etter avtale og god pensjonsordning i KLP.
Søknad med CV sendes innen 4. april til:

g.eikeland@vestagdermuseet.no eller til Vest-Agder-museet IKS v/adm.sjef, Odderøyveien 41, 4610 Kristiansand. For ytterligere informasjon om stillingen og faglig innhold; kontakt avdelingsleder Sylvi Sørensen, mobil 415 11 707.