Mandal museum
Store Elvegate 5/6
PB 181 Mandal
4502 Mandal
Tel 951 55 592

E-post 

Besøksadresse Vigeland Hus:
Grensegata 3 A

Birgitte Sørensen, avdelingsleder/konservator 951 55 592
Judith Seland Nilsen, formidlingsleder 38 25 60 23  488 54 806