sl_skolehefte_2016

 

Tilbud til skoler og barnehager

Museene er viktige læringsinstitusjoner i lokalmiljøet. Derfor tilbyr Vest-Agder-museet egne undervisningprogram for barnehager og skoler. Vest-Agder-museets tilbud finner du på den enkelte avdelings side eller se her.

Vi har også laget en oversikt over tilbud til skoler og barnehager ved alle små og store museer i hele Vest-Agder.

Oversikten over tilbudene kan lastes ned her: Museer i Vest-Agder: Tilbud til skoler og barnehager 2017/2018