Vest-Agder-museet utgir årlig mellom to og fire publikasjoner. Det er et bredt spenn i type publikasjoner, fra temautgivelser med artikler fra flere forfattere til større utgivelser knyttet til ett tema og med en forfatter.

For mer informasjon om de enkelte utgivelsene se her.

Publikasjonene presenteres fortløpende på hjemmesiden etter hvert som de gis ut. Det er også ofte egne arrangementer i forbindelse med at en ny publikasjon lanseres. Mer informasjon om dette kan du finne her.

Illustrasjonsfoto. Motivet er i fra den historiske boksamlingen til Kristiansand Katedralskole. Foto Arve Lindvig

Illustrasjonsfoto. Motivet er i fra den historiske boksamlingen til Kristiansand Katedralskole. Foto Arve Lindvig