Vest-Agder-museet – Forsiden

Nytt museumsbygg for Vest-Agder-museet

I disse dager inviteres arkitekter i inn- og utland til å få formgi Vest-Agder-museets nye formidlingsbygg på Odderøya. Det er en såkalt begrenset plan- og designkonkurranse om nytt bygg, og interesserte arkitekter har frist til 20. januar til å melde seg på. Les mer…

Arkitektkonkurranse om nytt museumsbygg

Torsdag 1.12 vedtok representantskapet i Vest-Agder-museet at det i løpet av kort tid skal utlyses en plan- og arkitektkonkurranse om nytt formidlingsbygg på Odderøya. Les mer…

Vest-Agder-museets etiske plattform

Her stadfestes Vest-Agder-museets etiske plattform og verdiene som legges til grunn for alt faglig arbeid ved institusjonen, internt og i samspill med omgivelsene. Les mer…

Formidlingsplan

Vest-Agder-museet har utarbeidet en formidlingsplan, som angir hovedretningslinjene for formidlingsarbeidet i museet. Planen ble vedtatt av museets styre i desember 2011. Les mer…

Av |oktober 7, 2013|Planer

Vest-Agder-museets samlingsforvaltningsplan

Vest-Agder-museet har utarbeidet en omfattende samlingsforvaltningplan. Formålet med arbeidet er å kartlegge samlinger og magasinforhold, etablere felles rutiner, og kvalitetssikre arbeidet med samlingene. Les mer…

Av |april 27, 2013|Planer