Vikariat i stilling som avdelingsleder på Setesdalsbanen

Vil du være med i lederteamet som drifter og videreutvikler Venneslas største turistattraksjon?
Vår nåværende avdelingsleder går over i mer prosjektrelaterte oppgaver på Setesdalsbanen og vi søker hans erstatter, i første omgang for en periode på inntil 2 år.

På Setesdalsbanen realiseres togfremføring etter opprinnelig modell, og drift og vedlikehold av infrastruktur og jernbanemateriell foregår etter antikvariske prinsipper. Vi søker etter en leder med teknisk erfaring og stor faglig og administrativ innsikt som kan være med å videreutvikle det store potensialet i anlegg, samling, medarbeidere og frivillige.

Arbeids- og ansvarsområder:
• Bidra til utvikling og oppfølging av avdelingens faglige profil
• Driftsansvar, inkludert verksteddrift og vedlikehold av infrastruktur og materiell
• Forvaltning av samlingen
• Personal- og økonomiansvar
• Overordnet ansvar for salg og markedsføring
• Formidling til reiseliv, lokalmiljø og skole
• Ansvar for at Setesdalsbanen blir profilert og synliggjort lokalt og regionalt
• Deltakelse i prosjekter
• Nettverksbygging med andre relevante museer og institusjoner

Vi søker en person med:
• Relevant høyere, gjerne teknisk utdannelse
• Ledererfaring
• Erfaring fra prosjektledelse/-styring
• Evne til kommunikasjon og formidling skriftlig, muntlig og digitalt på norsk
Videre er det en fordel om man har:
• Erfaring fra kulturminnevern, eksempelvis fra fartøyvern eller annet teknisk-industrielt kulturminne
• Erfaring med dokumentasjon av arbeidsprosesser
• Forståelse for og erfaring med planlegging og økonomistyring

Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet ved ansettelse. Gode samarbeidsevner, evne til å inspirere og motivere, gjennomføringskraft og evne til innovasjon er egenskaper som også vil tillegges vekt. Driften på Setesdalsbanen er basert på et samarbeid mellom det frivillige miljøet og de fast ansatte, og det forutsettes at avdelingsleder er involvert i alle deler av daglig drift, også togfremføring. Kvelds- og helgearbeid må derfor påregnes, og førerkort er en forutsetning i stillingen.

Vi tilbyr svært spennende og utfordrende oppgaver i et interessant faglig miljø, ordnede arbeidsforhold og et godt arbeidsmiljø med kompetente medarbeidere. Stillingen er et vikariat av inntil 2 års varighet, med mulighet for fast ansettelse. Lønn etter avtale og offentlig pensjonsordning.

Søknad med CV sendes innen 26. juni til:
g.eikeland@vestagdermuseet.no eller til Vest-Agder-museet IKS v/adm.sjef, Odderøyveien 21,
4610 Kristiansand.

For ytterligere informasjon om stillingen, kontakt direktør John Olsen på tlf. 930 07 567.

Om Vest-Agder-museet:
Setesdalsbanen er en del av det konsoliderte Vest-Agder-museet, eid av de 15 kommunene i Vest-Agder samt Vest-Agder fylkeskommune. Museet har 55 ansatte fordelt på 11 besøksmål, fra Vennesla og Kristiansand i øst til Flekkefjord i vest. Felles administrasjon og fagseksjon er lokalisert til Odderøya i Kristiansand. Vest-Agder-museets visjon «Sammen skal vi flytte grenser» innebærer at vi ønsker at museet skal være et nyskapende museum i bevegelse og utvikling. Museet har stor bredde i sine aktiviteter og tilbud til publikum og arbeider aktivt på alle områder innen moderne museumsdrift.

Om Setesdalsbanen:
Setesdalsbanen er en museumsjernbane med formål å bevare 1067 mm smalsporet jernbanemateriell og tilhørende historisk materiale, samt drift av dette på den nedlagte Setesdalsbanens strekning fra Grovane til Røyknes i Vennesla kommune.

Det er 4 fast ansatte ved banen som arbeider sammen med nærmere 50 frivillige.

 

STILLING LEDIG: MUSEUMSHÅNDVERKER, LISTA

Lista museum har en spredt bygningsmasse med stort behov for løpende vedlikehold og større restaureringsprosjekter. Vi ønsker å knytte til oss en bygningshåndverker på fast basis i 50 %, med 50 % prosjektstilling i tillegg – i første omgang for 1,5 år.

100 % stilling som museumshåndverker (50 % fast og 50 % prosjekt)
Arbeidsoppgaver i stillingen vil primært være restaurering, vedlikehold og istandsetting av museets antikvariske bygningsmasse. Det tilligger også stillingen oppgaver relatert til vedlikehold av utearealer, forberedelser til sommersesongen og bygging av utstillinger, i tillegg til et bredt spekter av oppgaver knyttet til daglig drift i avdelingen. Det forutsettes at alt restaureringsarbeid følger antikvariske prinsipper og utføres i henhold til museets faglige retningslinjer. Museumshåndverkeren skal også delta i dokumentasjon/rapportering og i formidlingen av arbeidet. Stillingen inngår som en del av museets bygningsvernmiljø gjennom nettverket av håndverkere. Håndverkeren vil primært ha sitt arbeidssted på Lista, men det kan være aktuelt med oppdrag også ved andre av museets avdelinger.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Håndverker med allsidig bakgrunn og interesse for restaureringshåndverk
 • Fagbrev og/eller erfaring innenfor håndverksfag
 • Kompetanse og/eller erfaring fra restaurering/vedlikehold av antikvariske hus og kunnskap om eldre byggeteknikker og lokal byggeskikk
 • Evne til å arbeide både selvstendig og sammen med andre
 • Innstilt på å utføre varierte arbeidsoppgaver
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Sertifikat for personbil er en forutsetning i stillingen

Det legges til rette for faglig utvikling og spesialopplæring hvor det måtte være nødvendig.

Vi tilbyr:

 • Spennende, varierte og utfordrende oppgaver i et interessant faglig miljø
 • Ordnede arbeidsforhold
 • Lønn etter avtale
 • Pensjonsordning i KLP

Søknad med CV sendes innen 26. juni til:
g.eikeland@vestagdermuseet.no eller til Vest-Agder-museet IKS v/adm.sjef, Odderøyveien 21,
4610 Kristiansand.

For ytterligere informasjon om stillingen, kontakt avdelingsleder Per Christian Burhol på tlf. 971 68 653.

Om Vest-Agder-museet:
Lista museum er en del av det konsoliderte Vest-Agder-museet, eid av de 15 kommunene i Vest-Agder samt Vest-Agder fylkeskommune. Museet har 55 ansatte fordelt på 11 besøksmål, fra Vennesla og Kristiansand i øst til Flekkefjord i vest. Felles administrasjon og fagseksjon er lokalisert til Odderøya i Kristiansand. Vest-Agder-museets visjon «Sammen skal vi flytte grenser» innebærer at vi ønsker at museet skal være et nyskapende museum i bevegelse og utvikling. Museet har stor bredde i sine aktiviteter og tilbud til publikum og arbeider aktivt på alle områder innen moderne museumsdrift.

Om Lista museum:
Lista museum har mange besøksmål: Nordberg fort, Listeskøyta kultursenter, Østhassel redningsstasjon, Friluftsmuseet i Vanse og Hetland skolemuseum. Nordberg fort er et av Nordens best bevarte kystfort fra andre verdenskrig og byr på et flott uteområde, aktiviteter, utstillinger og kafé. Det er 4 fast ansatte på Lista museum.