I begynnelsen av 2017 inviterte Vest-Agder-museet til begrenset plan- og designkonkurranse om nytt museumsbygg på Odderøya. 51 arkitektkontor ønsket å delta, og fem av disse kvalifiserte seg til deltakelse. I begynnelsen av mai ble forlagene anonymt levert inn. Nå har juryen begynt sitt arbeid og vinneren kunngjøres 13. juni 2017 kl 12:00 i Odderøya museumshavn.

Utkastene er stilt ut i 1. etg. på Vestre Lasarett (Odderøyveien 21) og kan sees mandag – fredag mellom klokken 09:00 – 15:00. Søndag 4. juni kl 12:00 – 17:00 under Odderøya Open vil publikum også kunne få se nærmere på de fem finalistene.

Her kan du lese mer om de fem kvalifiserte arkitektfirmaene, om juryen og det videre arbeidet.