Om Vest-Agder-museet

 • Arkitektkonkurranse om nytt museumsbygg Arkitektkonkurranse om nytt museumsbygg

  Arkitektkonkurranse om nytt museumsbygg

Arkitektkonkurranse om nytt museumsbygg

Torsdag 1.12 vedtok representantskapet i Vest-Agder-museet at det i løpet av kort tid skal utlyses en plan- og arkitektkonkurranse om nytt formidlingsbygg på Odderøya. Les mer…

 • Besøk våre museer Besøk våre museer

  Besøk våre museer

Besøk våre museer

Vest-Agder-museet består av elleve spennende besøksmål: Kristiansand museum, Gimle Gård, Odderøya museumshavn, Kristiansand kanonmuseum, Setesdalsbanen, Mandal museum, Sjølingstad Uldvarefabrik, Lista museum, Flekkefjord museum, D/S Hestmanden og Tingvatn forminnepark og besøkssenter.  Les mer…

 • Åpningstider Åpningstider

  Åpningstider

Åpningstider

Skal du besøke et av våre museer? Åpningstidene varierer med type museum og årstid. Her finner du en oversikt over besøksstedenes åpningstider, priser og kontaktinformasjon. Les mer…

 • Vest-Agder-museets etiske plattform Vest-Agder-museets etiske plattform

  Vest-Agder-museets etiske plattform

Vest-Agder-museets etiske plattform

Her stadfestes Vest-Agder-museets etiske plattform og verdiene som legges til grunn for alt faglig arbeid ved institusjonen, internt og i samspill med omgivelsene. Les mer…

 • Selskapsform Selskapsform

  Selskapsform

Selskapsform

Vest-Agder-museet er organisert som et interkommunalt selskap (IKS). Samtlige kommuner i Vest-Agder, samt fylkeskommunen har eierandeler i museet. Les mer…

 • Protokoller fra styre- og representantskapsmøter i Vest-Agder-museet IKS Protokoller fra styre- og representantskapsmøter i Vest-Agder-museet IKS

  Protokoller fra styre- og representantskapsmøter i Vest-Agder-museet IKS

Protokoller fra styre- og representantskapsmøter i Vest-Agder-museet IKS

Protokollene kan lastes ned her:

Les mer…

 • Organisasjonsgjennomgang Organisasjonsgjennomgang

  Organisasjonsgjennomgang

Organisasjonsgjennomgang

I 2012 har det blitt gjennomført en organisasjonsgjennomgang i Vest-Agder-museet, med formål å få vurdert hvorvidt organiseringen av museet er effektiv og tilpasset de utfordringer, funksjoner og oppgaver som museet står overfor i dag og i årene fremover.

Les mer…

 • Gamle navn blir nye Gamle navn blir nye

  Gamle navn blir nye

Gamle navn blir nye

Vest-Agder-museets besøksmål har fått tilbake de gamle navnene fra før konsolideringen. Igjen gjelder navnene Flekkefjord museum, Sjølingstad Uldvarefabrik og Setesdalsbanen. Organisasjonsmessig er det ingen endringer: Alle er fremdeles en del av Vest-Agder-museet.

Les mer…

 • Prinsipper og retningslinjer for Vest-Agder-museet IKS Prinsipper og retningslinjer for Vest-Agder-museet IKS

  Prinsipper og retningslinjer for Vest-Agder-museet IKS

Prinsipper og retningslinjer for Vest-Agder-museet IKS

Vest-Agder-museet IKS (VAM) ble opprettet som et konsolidert museum fra høsten 2006. Museet er et interkommunalt selskap (IKS). Museet er en konsolidering av følgende kulturhistoriske museer: Flekkefjord museum, Gimle Gård museum, Lista museum, Mandal Bymuseum, Setesdalsbanen, Sjølingstad Uldvarefabrik og Vest-Agder Fylkesmuseum. Les mer…