Museumsetikk

 • Med fokus på museenes samfunnsrolle: Museumsetikk.no og konferanse til høsten Med fokus på museenes samfunnsrolle: Museumsetikk.no og konferanse til høsten

  Med fokus på museenes samfunnsrolle: Museumsetikk.no og konferanse til høsten

Med fokus på museenes samfunnsrolle: Museumsetikk.no og konferanse til høsten

Vi er inne i det tredje og siste året av et større prosjekt om museenes arbeid med samfunnsaktuelle tema som utfordrer og engasjerer. En nettside er lansert og en konferanse til høsten under planlegging.

Les mer…

 • Utstilling: Ikke bare greit? Om å være fattig på Sørlandet. Utstilling: Ikke bare greit? Om å være fattig på Sørlandet.

  Utstilling: Ikke bare greit? Om å være fattig på Sørlandet.

Utstilling: Ikke bare greit? Om å være fattig på Sørlandet.

Fattigdom er fortsatt et høyst samfunnsrelevant tema, som berører mer enn 10 % av befolkningen her i regionen. Fram til 15.12.16 vises utstillingen museets brakkerigg i Tresse, Kristiansand. Åpningstider 10:00 – 20:00. Gratis inngang. Les mer…

 • Museumsetikk i praksis Museumsetikk i praksis

  Museumsetikk i praksis

Museumsetikk i praksis

Om få dager, 30. august, utgis boken  «Museumsetikk i praksis». Forfatter er Kathrin Pabst, leder for Fagseksjonen i Vest-Agder-museet er forfatter bak boken, og boken utgis på Museumsforlaget. Les mer…

 • Mot nye relasjoner mellom museum og samfunn – en ny digital publikasjon Mot nye relasjoner mellom museum og samfunn – en ny digital publikasjon

  Mot nye relasjoner mellom museum og samfunn – en ny digital publikasjon

Mot nye relasjoner mellom museum og samfunn – en ny digital publikasjon

Åpenhet i alle ledd er svært viktig når museer nå opptrer i større grad enn før som sosiale aktører i samfunnet. I en ny, fri tilgjengelig publikasjon kan du lese mer om vurderinger som gjøres bak kulissene. Les mer…

 • Godt på vei mot utstillingsåpning 1. november – «Ikke bare greit? Om å være fattig på Sørlandet» Godt på vei mot utstillingsåpning 1. november – «Ikke bare greit? Om å være fattig på Sørlandet»

  Godt på vei mot utstillingsåpning 1. november – «Ikke bare greit? Om å være fattig på Sørlandet»

Godt på vei mot utstillingsåpning 1. november – «Ikke bare greit? Om å være fattig på Sørlandet»

I januar gikk vi ut via annonser og spurte etter deltakere til vårt dokumentasjons- og utstillingsprosjekt om fattigdom på Sørlandet. I februar og mars har vi gjennomført intervjuer, og nylig ble arbeidet så langt oppsummert.  Les mer…

 • Avisdebatt i Klassekampen: Skygger museer unna de vanskelige historiene? Avisdebatt i Klassekampen: Skygger museer unna de vanskelige historiene?

  Avisdebatt i Klassekampen: Skygger museer unna de vanskelige historiene?

Avisdebatt i Klassekampen: Skygger museer unna de vanskelige historiene?

Fredag 29. april stod en artikkel på trykk i Klassekampen som var en blanding av en bokanmeldelse og et intervju med bokas to forfattere, kulturforskerne Sigrid Lien og Hilde Wallem Nielsen. De spissformulerte påstandene som kom frem trenger et motsvar. Les mer…

 • Ikke bare greit? Om å være fattig på Sørlandet Ikke bare greit? Om å være fattig på Sørlandet

  Ikke bare greit? Om å være fattig på Sørlandet

Ikke bare greit? Om å være fattig på Sørlandet

I disse dager starter vi en av årets store satsinger – et dokumentasjons-, utstillings- og formidlingsprosjekt om fattigdom på Sørlandet. Vi trekker historiske linjer tilbake til Kristiansand bys grunnleggelse i 1641, og vil gjerne vite hvordan DU opplever å være fattig i dag. Les mer…

 • Vest-Agder-museets etiske plattform Vest-Agder-museets etiske plattform

  Vest-Agder-museets etiske plattform

Vest-Agder-museets etiske plattform

Her stadfestes Vest-Agder-museets etiske plattform og verdiene som legges til grunn for alt faglig arbeid ved institusjonen, internt og i samspill med omgivelsene. Les mer…

 • 2,8 mill. fra Kulturrådet til treårig prosjekt om museenes samfunnsrolle 2,8 mill. fra Kulturrådet til treårig prosjekt om museenes samfunnsrolle

  2,8 mill. fra Kulturrådet til treårig prosjekt om museenes samfunnsrolle

2,8 mill. fra Kulturrådet til treårig prosjekt om museenes samfunnsrolle

Fredag, 3. juli annonserte Kulturrådet fordelingen av søknadsmidler blant de 123 prosjekter som hadde søkt om støtte. Vest-Agder-museets prosjekt «Samfunnsaktør i teori og praksis» var blant de 60 som ble innvilget og har fått hele 2,8 millioner for perioden 2015 – 2017. Les mer…

 • Mer fokus på etikk i teori og praksis Mer fokus på etikk i teori og praksis

  Mer fokus på etikk i teori og praksis

Mer fokus på etikk i teori og praksis

I 2015 vil vi intensivere arbeidet med etikk ved museet og implementeringen av ICOMs museumsetiske regelverk i vårt daglige arbeid. Oppstarten var et internt kurs om etikk i teori og praksis, der de aller fleste av museets ansatte deltok. Med utgangspunktet i tre case som tok for seg noen moralske utfordringer museumsansatte kan komme opp i, diskuterte vi gruppevis hvilket svar regelverket ga.  Les mer…

Av |7. mar 2015|Museumsetikk