BRUDD

 • Med fokus på museenes samfunnsrolle: Museumsetikk.no og konferanse til høsten Med fokus på museenes samfunnsrolle: Museumsetikk.no og konferanse til høsten

  Med fokus på museenes samfunnsrolle: Museumsetikk.no og konferanse til høsten

Med fokus på museenes samfunnsrolle: Museumsetikk.no og konferanse til høsten

Vi er inne i det tredje og siste året av et større prosjekt om museenes arbeid med samfunnsaktuelle tema som utfordrer og engasjerer. En nettside er lansert og en konferanse til høsten under planlegging.

Les mer…

 • Vellykket åpning og fortløpende oppgradering Vellykket åpning og fortløpende oppgradering

  Vellykket åpning og fortløpende oppgradering

Vellykket åpning og fortløpende oppgradering

Utstillingen om fattigdom på Sørlandet åpnet i går, tirsdag 1.november, med boklansering, appell og høytidelig snorklipping. Utstillingen står i Tresse frem til 15. desember – og åpner enda en gang i løpet av de neste dagene. Les mer…

 • Utstilling: Ikke bare greit? Om å være fattig på Sørlandet. Utstilling: Ikke bare greit? Om å være fattig på Sørlandet.

  Utstilling: Ikke bare greit? Om å være fattig på Sørlandet.

Utstilling: Ikke bare greit? Om å være fattig på Sørlandet.

Fattigdom er fortsatt et høyst samfunnsrelevant tema, som berører mer enn 10 % av befolkningen her i regionen. Fram til 15.12.16 vises utstillingen museets brakkerigg i Tresse, Kristiansand. Åpningstider 10:00 – 20:00. Gratis inngang. Les mer…

 • Haugianerne – bli med bak fasaden Haugianerne – bli med bak fasaden

  Haugianerne – bli med bak fasaden

Haugianerne – bli med bak fasaden

«Haugianerne» av Adolph Tidemand, et nærmest ikonisk verk som mange kjenner historien til. Men hva vet vi egentlig, om maleriet, om kunstneren, om eierne, om maleriets tilstand?

Les mer…

 • Museumsetikk i praksis Museumsetikk i praksis

  Museumsetikk i praksis

Museumsetikk i praksis

Om få dager, 30. august, utgis boken  «Museumsetikk i praksis». Forfatter er Kathrin Pabst, leder for Fagseksjonen i Vest-Agder-museet er forfatter bak boken, og boken utgis på Museumsforlaget. Les mer…

 • Mot nye relasjoner mellom museum og samfunn – en ny digital publikasjon Mot nye relasjoner mellom museum og samfunn – en ny digital publikasjon

  Mot nye relasjoner mellom museum og samfunn – en ny digital publikasjon

Mot nye relasjoner mellom museum og samfunn – en ny digital publikasjon

Åpenhet i alle ledd er svært viktig når museer nå opptrer i større grad enn før som sosiale aktører i samfunnet. I en ny, fri tilgjengelig publikasjon kan du lese mer om vurderinger som gjøres bak kulissene. Les mer…

 • «Ikke bare greit» for deg? «Ikke bare greit» for deg?

  «Ikke bare greit» for deg?

«Ikke bare greit» for deg?

Vest-Agder-museet arbeider med dokumentasjons- og utstillingsprosjektet «Ikke bare greit? – om å være fattig på Sørlandet». Nå vil vi gjerne komme i kontakt med DEG som har opplevd eller opplever fattigdom på kroppen.

Les mer…

 • Vest-Agder-museets etiske plattform Vest-Agder-museets etiske plattform

  Vest-Agder-museets etiske plattform

Vest-Agder-museets etiske plattform

Her stadfestes Vest-Agder-museets etiske plattform og verdiene som legges til grunn for alt faglig arbeid ved institusjonen, internt og i samspill med omgivelsene. Les mer…

 • Velkommen til utstillingen «Bak fasaden»! Velkommen til utstillingen «Bak fasaden»!

  Velkommen til utstillingen «Bak fasaden»!

Velkommen til utstillingen «Bak fasaden»!

En gjenstand og måten den blir brukt på avslører mye om våre verdier til enhver tid. Og de færreste ting har bare én side. Et museum presenterer aldri hele sannheten. Har du tenkt på det? Les mer…

 • Spørreundersøkelse om arbeidet med kontroversielle og følsomme tema Spørreundersøkelse om arbeidet med kontroversielle og følsomme tema

  Spørreundersøkelse om arbeidet med kontroversielle og følsomme tema

Spørreundersøkelse om arbeidet med kontroversielle og følsomme tema

I disse dager sendes et spørreskjema til de aller fleste museene i Norge. Det overordnete temaet er museenes samfunnsrolle og opptreden som aktiv samfunnsaktør. Les mer…