I vinter er det påbegynt en langvarig prosess med registrering, fotografering og sortering av gjenstander, dokumenter og rekvisitter som til vanlig oppbevares på avdelingens magasin.

Fagavdelingen i Vest-Agdermuseet står i spissen for dette arbeidet, sammen med frivillige og ansatte på avdelingen lokalt.

Materiellet vi forvalter forteller Setesdalsbanens historie fra driftstiden og frem til dagens museumsjernbane.

I tillegg til banens egen historie finnes her gjenstander som representerer smalsporhistorie, jernbanehistorie generelt og også en del av historien til NSB og Sørlandsbanen.

Gjenstandene oppbevares med tanke på bruk, historieformidling og fremtidige utstillinger.

Bildet over viser en oppbevaringsboks for små glassflasker som ble brukt i forbindelse med vannprøver fra dampkjelene på de gamle lokomotivene.